مجموعه قوانین فروشگاه و وبسایت مجموعه هوفایل
مجموعه قوانین فروشگاه و وبسایت مجموعه هوفایل

مجموعه قوانین فروشگاه و وبسایت مجموعه هوفایل

قوانین مجموعه هوفایل

قوانین مجموعه هوفایل

 

جهت همکاری بهتر با مشتریان عزیز و هم چنین جهت مدیریت بهتر نیازمند تبعیت از قوانین به صورت دو جانبه از سوی هوفایل و مشتریان عزیز هستیم پس لطفا قوانین را با دقت مطالعه کنید 

 

تعهدات هوفایل در قبال مشتریان گرامی :

۱-پشتیبانی مناسب نسبت به محصولات و خدمات

۲-ارائه محصولات با کیفیت مطلوب

۳-ارائه امکان انصراف از خرید ( طبق قوانین هوفایل تنها ۷۲ ساعت پس از خرید )

۴-محفوظ نگهداشتن اطلاعات مشتری در نزد هوفایل ئ عدم استفاده تبلیغاتی و غیر

۵-برخورد مناسب تیم پشتیبانی با مشتری

۶- پیگیری  سریع مشکلات و گزارش های شما

 

 

 

تعهدات مشتریان هوفایل و خریداران گرامی :

۱-خرید قانونی محصولات هوفایل و عدم نشر محصولات

۲-عدم کپی برداری از محصولات هوفایل

۳-برخورد مناسب با تیم پشتیبانی

۴-در صورت تمایل به انصراف از خرید باید ظرف مدت مقرر این امر را انجام دهد

۵-عدم سوء استفاده از امکانات و مصحولات هوفایل

۶-گزارش تخلفات در محصولات و یا هر قسمت از مجموعه هوفایل

۷-خرید قانونی از نمایندگان رسمی هوفایل که در قسمت نمایندگان درج شده است

 

 

 

توجه کنید قواینن هوفایل ممکن است جهت مدیریت بهتر تغییراتی داشته باشد و اطلاع یافتن از قوانین جدیدی برعهده شما میباشد

فروشگاه انلاین همه جا در دسترس
اطلاعات تماس در بخش تماس با ما