خانه / علوم غریبه ۲۰۱۳-۰۹-۲۱ ۱۷:۳۱:۳۹

علوم غریبه ۲۰۱۳-۰۹-۲۱ ۱۷:۳۱:۳۹

در این فیلمی که تازه به بازار آمده در مورد نابود شدن است که در آخر همه چشم های این اشخاص در آورده شده ولی این افراد بر همه پیروز می شوند این یکی از نماد هایی است که این انسان ها در نماد شیطان است که یک چشم آنها کور است یعنی نماد بزرگ دجال


منبع: علوم غریبه