خانه / علوم غریبه ۲۰۱۳-۰۹-۲۱ ۱۷:۲۹:۱۳

علوم غریبه ۲۰۱۳-۰۹-۲۱ ۱۷:۲۹:۱۳

تمام حرف هایی که در نماد های شیطان و هرم است ابجد گیری کنید ۶۶۶ بدست می آید ۶۶۶ خلاصه ای از شیطان است و توسعه ما به شما این است که در مکانی یا در جایی این عدد را ببیند از آنجا فرار کنید چون هم جنیان شیطان و هم همراهان ابلیس در آنجا به شما بیشتر نفوذ دارند


منبع: علوم غریبه